Mae’r dudalen yn cynnwys gwybodaeth am ein digwyddiadau a’n gweithgareddau ymgysylltu.

Fforymau Treth Trafodiadau Tir

Rydym yn cynnal fforymau treth ledled Cymru. Mae'r rhain ar gyfer cyfreithwyr, trawsgludwyr a’u timau sy'n ffeilio ac yn talu’r Dreth Trafodiadau Tir (TTT)  gan ddefnyddio ein gwasanaethau.

Bydd y Fforwm treth nesaf yn Aberystwyth ar 26 Medi 2019. 

I archebu lle ar y fforymau treth, cliciwch ar y ddolen gofrestru isod. Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.

Beth fydd y fforwm yn ei gynnwys?

Bydd y fforwm yn cynnwys gweithdai hyfforddi yn y meysydd canlynol:

Trafodiadau cyfradd uwch - Prif breswylfa newydd, partner sifil neu briod sy'n prynu ar eu pen eu hunain, caffael ar ôl gwahanu.

Trafodiadau cysylltiol - Beth yw trafodiad cysylltiol, sut i lenwi’r ffurflen dreth a sut i gyfrifo’r dreth.

Eiddo defnydd cymysg - Gardd a thiroedd.

Os oeddech chi’n bresennol yng Nghasnewydd neu Conwy ym mis Ebrill diwethaf, bydd y cynnwys yr un peth

Ble a phryd

Prifysgol Aberystwyth, 26 Medi, 9:45yb hyd at ganol dydd - Cofrestrwch yma

Cewch gyfle i fynychu pob un o'r 3 gweithdy. Gallwch hefyd roi adborth ar ein gwasanaethau a’r meysydd Treth Trafodiadau Tir yr hoffech i ni ddarparu rhagor o hyfforddiant a chymorth arnynt.

Fideos

Mae gennym fideos hyfforddi newydd ar gyfraddau uwch y Dreth Trafodiadau Tir.

Rhowch adborth i ni ar y fideos yma (mae’n cymryd 30 eiliad) 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyfraddau uwch, gallwch gysylltu â ni.

Gweminarau

Rydym yn cynnal gweminarau hyfforddi drwy gydol y flwyddyn. Bydd dyddiadau digwyddiadau sydd i ddod yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer pynciau gweminar, gallwch e-bostio dweudeichdweud@acc.llyw.cymru.