Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am ein digwyddiadau a gweithgareddau ymgysylltu.

Gweminarau’r Hydref

Rydym yn cynnal cyfres o weminarau ar y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ym mis Hydref 2020.

Manylion

Mae'r gweminarau rhad ac am ddim yma ar gyfer cyfreithwyr, trawsgludwyr a'u tîm sy'n ffeilio ac yn talu Treth Trafodiadau Tir.

Mae'r gweminarau’n canolbwyntio ar y rhannau o'r dreth y mae cyfreithwyr a thrawsgludwyr wedi gofyn am fwy o hyfforddiant arnynt. Rydym yn cynnal pob gweminar ddwywaith, gallwch eu mynychu mewn unrhyw drefn felly dewch pan fydd hi fwyaf cyfleus i chi. Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, a hynny ar sail cyntaf i'r felin. 

Rhyddhad Anheddau Lluosog (MDR)

Bydd y gweminar hwn yn trafod yr un cynnwys â'r gweminar MDR a gynhaliwyd gennym fis Mehefin, gan gynnwys

  • pryd mae MDR yn berthnasol
  • is-anheddau
  • sut i gyfrifo MDR
  • sesiwn holi ac ateb

Cofrestrwch ar gyfer y gweminar MDR 13 Hydref am 11am

Cofrestrwch ar gyfer y gweminar MDR 19 Hydref am 2pm

Cyfraddau uwch

Bydd y gweminar hwn yn trafod hanfodion cyfraddau uwch, gan gynnwys:

  • yr amodau sylfaenol ar gyfer cyfraddau uwch
  • yr eithriadau 'prif breswylfa'
  • partner sifil neu briod yn prynu ar eu pen eu hunain

Cofrestrwch ar gyfer gweminar cyfraddau uwch 14 Hydref am 11am

Cofrestrwch ar gyfer gweminar cyfraddau uwch 20 Hydref am 2pm

Trafodiadau cysylltiol

Bydd y gweminar newydd hwn yn trafod

  • beth yw trafodiad cysylltiol
  • sut i lenwi ffurflen dreth trafodiad cysylltiol
  • sut i gyfrifo'r dreth

Cofrestrwch ar gyfer gweminar trafodiadau cysylltiol 15 Hydref am 11am

Cofrestrwch ar gyfer gweminar trafodiadau cysylltiol 21 Hydref am 2pm

Arolwg hyfforddiant

Oherwydd coronafeirws (COVID-19) rydym wedi dod â’n calendr arferol o ddigwyddiadau hyfforddi wyneb yn wyneb i ben am y tro. Llenwch arolwg cyflym i ddweud wrthym pa hyfforddiant TTT sydd ei angen arnoch. Byddwn yn defnyddio eich ymatebion i gynllunio hyfforddiant ar gyfer y dyfodol.

Dewis iaith

Bydd y gweminar yma yn Saesneg. I ofyn am weminarau yn Gymraeg anfonwch e-bost os gwelwch yn dda dweudeichdweud@acc.llyw.cymru

Fforymau Treth Trafodiadau Tir

Rydym yn cynnal fforymau treth ledled Cymru. Mae'r fforymau hyn ar gyfer cyfreithwyr a thrawsgludwyr sy'n ffeilio ac sy’n talu’r Dreth Trafodiadau Tir ac sy'n defnyddio ein gwasanaethau'n rheolaidd.

I gael gwybod unwaith y bydd y cyfnod archebu ar agor cysylltwch â: dweudeichdweud@acc.llyw.cymru

Fideos

Mae gennym fideos hyfforddi newydd ar gyfraddau uwch y Dreth Trafodiadau Tir.

Rhowch adborth i ni ar y fideos yma (mae’n cymryd 30 eiliad) 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyfraddau uwch, gallwch gysylltu â ni.

Rhannu’r dudalen hon