Mae’r dudalen yn cynnwys gwybodaeth am ein digwyddiadau a’n gweithgareddau ymgysylltu.

Gweminarau

Byddwn yn cynnal 3 gweminar ar-lein ar Gyfraddau Uwch y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ym mis Hydref.

Mae'r rhain ar gyfer cyfreithwyr, trawsgludwyr a’u timau sy'n ffeilio ac yn talu’r Dreth Trafodiadau Tir (TTT) gan ddefnyddio ein gwasanaethau.

Os ydych wedi mynychu ein gweminarau cyfraddau uwch o'r blaen bydd y cynnwys yr un fath. Does dim angen i chi ymuno eto, ond mae croeso i chi gofrestru eto os ydych am gael sesiwn gloywi.

Bydd y Gweminarau hyn yn cynnwys cyflwyniad ac yna sesiwn holi ac ateb.

I gofrestru ar gyfer gweminar, cliciwch ar y ddolen isod. Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael a hynny ar sail y cyntaf i'r felin.

Mae'r gweminarau hyn yn Saesneg. Gallwch ofyn am weminarau yn Gymraeg drwy e-bostio dweudeichdweud@acc.llyw.cymru.

Pryd

Cyfraddau uwch 1: Yr amodau sylfaenol ar gyfer cyfraddau uwch
21 Hydref 1yp hyd 1:40yp Cofrestru yma

Cyfraddau uwch 2: Yr eithriadau "prif breswylfa"
22 Hydref 1yp hyd 1:40yp Cofrestru yma

Cyfraddau uwch 3: Eithriadau a rheolau eraill
23 Hydref 1yp hyd 1:40yp Cofrestru yma

Fideos

Mae gennym fideos hyfforddi newydd ar gyfraddau uwch y Dreth Trafodiadau Tir.

Rhowch adborth i ni ar y fideos yma (mae’n cymryd 30 eiliad) 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyfraddau uwch, gallwch gysylltu â ni.

Fforymau Treth Trafodiadau Tir

Rydym yn cynnal fforymau treth ledled Cymru. Mae'r fforymau hyn ar gyfer cyfreithwyr a thrawsgludwyr sy'n ffeilio ac sy’n talu’r Dreth Trafodiadau Tir ac sy'n defnyddio ein gwasanaethau'n rheolaidd.

Mae rhagor o fforymau treth ar y gweill ar gyfer yr hydref/gaeaf 2019.

I gael gwybod unwaith y bydd y cyfnod archebu ar agor cysylltwch â dweudeichdweud@acc.llyw.cymru.