Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am ein digwyddiadau a gweithgareddau ymgysylltu.

Gweminarau

Rydym yn cynnal gweminarau hyfforddi drwy gydol y flwyddyn. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer pynciau gweminar, gallwch e-bostio: dweudeichdweud@acc.llyw.cymru

Arolwg hyfforddiant

Oherwydd coronafeirws (COVID-19) rydym wedi dod â’n calendr arferol o ddigwyddiadau hyfforddi wyneb yn wyneb i ben am y tro. Llenwch arolwg cyflym i ddweud wrthym pa hyfforddiant TTT sydd ei angen arnoch. Byddwn yn defnyddio eich ymatebion i gynllunio hyfforddiant ar gyfer y dyfodol.

Dewis iaith

Bydd y gweminar yma yn Saesneg. I ofyn am weminarau yn Gymraeg anfonwch e-bost os gwelwch yn dda dweudeichdweud@acc.llyw.cymru

Fforymau Treth Trafodiadau Tir

Rydym yn cynnal fforymau treth ledled Cymru. Mae'r fforymau hyn ar gyfer cyfreithwyr a thrawsgludwyr sy'n ffeilio ac sy’n talu’r Dreth Trafodiadau Tir ac sy'n defnyddio ein gwasanaethau'n rheolaidd.

I gael gwybod unwaith y bydd y cyfnod archebu ar agor cysylltwch â: dweudeichdweud@acc.llyw.cymru

Fideos

Mae gennym fideos hyfforddi newydd ar gyfraddau uwch y Dreth Trafodiadau Tir.

Rhowch adborth i ni ar y fideos yma (mae’n cymryd 30 eiliad) 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyfraddau uwch, gallwch gysylltu â ni.