Fforymau’r Dreth Trafodiadau Tir - Mai 1af Conwy a Mai 7fed Casnewydd

Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal dau Fforwm Treth ym mis Mai. Fforymau yw’r rhain i gyfreithwyr a thrawsgludwyr sy’n ffeilio ac yn talu’r Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ac sy’n defnyddio ein gwasanaethau’n rheolaidd. 

Rydym wedi gwrando ar eich adborth a bydd fformat y fforymau hyn yn wahanol. Byddant yn canolbwyntio ar eich galluogi chi i ffeilio eich ffurflenni TTT yn effeithlon a darparu eglurder yn y meysydd rydych chi wedi’u dwyn i’n sylw.

Bydd y fforymau ar ffurf gweithdai hyfforddi yn y meysydd canlynol:

  • Trafodiadau cyfradd uwch – disodli prif breswylfa, partneriaid sifil neu briod yn prynu ar eu pen eu hunain, caffael eiddo ar ôl gwahanu.
  • Trafodiadau cysylltiedig - beth yw trafodiad cysylltiedig, sut mae llenwi’r ffurflen a chyfrifo’r dreth. 
  • Eiddo defnydd cymysg - Gerddi a thiroedd.  

Cewch gyfle i fynd i’r tri gweithdy. Yn ogystal â hyn, gallwch roi adborth ar ein gwasanaethau a meysydd yn ymwneud â’r TTT lle’r hoffech i ni ddarparu mwy o hyfforddiant a chefnogaeth. 

Ni fydd y fforymau’n fwy na dwy i dair awr o hyd a byddant yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ffeilio’r TTT yn rhwydd.

I archebu eich lle ar y fforymau treth, cliciwch y ddolen isod. Peidiwch ag oedi - mae nifer y llefydd yn brin a chânt eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

Ble a phryd:

Conwy: Canolfan Fusnes Conwy, 1af Mai, 9:30 - 12:00. Cofrestrwch yma
Casnewydd Canolfan Casnewydd, 7fed Mai, 9:30 – 12:00. Cofrestrwch yma

Gweminarau

Byddwn yn cyhoeddi recordiadau o’n gweminarau ar gyfraddau uwch y dreth trafodiadau tir ar ein gwefan yn fuan. Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau am bynciau gweminarau, anfonwch ebost atom dweudeichdweud@acc.llyw.cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cyfraddau uwch yn gyffredinol, cysylltwch â ni.