Neidio i'r prif gynnwy
Dyfed Edwards

Ym mis Medi 2018 penodwyd Dyfed Edwards yn Ddirprwy Gadeirydd ar ôl bod yn Aelod Anweithredol o Fwrdd ACC ers mis Hydref 2017.

Dyfed yw cyn-Arweinydd Cyngor Gwynedd a bu'n Is-lywydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  ac yn gwasanaethu fel cynrychiolydd ar Is-grŵp Cyllid Llywodraeth Cymru/CLlLC. Roedd Dyfed yn llefarydd ar nifer o bynciau yn ystod y cyfnod hwn.

Mae hefyd wedi bod yn aelod o Grŵp Arbenigwyr Llywodraeth Cymru ar Gartrefu Poblogaeth sy'n Heneiddio a Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cymunedau Cymraeg Llywodraeth Cymru. Mae hefyd wedi gwasanaethu ar nifer o gyrff yng Ngwynedd ac wedi cael profiad o'r sector BBaCh, gan gynnwys ymwneud â chychwyn busnesau.

Mae gan Dyfed wybodaeth eang am addysg yng Nghymru fel cyn-athro a llywodraethwr ysgolion cynradd ac uwchradd. Bu hefyd yn Arweinydd y Portffolio Addysg yng Nghyngor Gwynedd.