Dyfed Alsop

Dyfed Alsop yw Prif Weithredwr cyntaf ACC ac fe’i penodwyd tan fis Awst 2019.

Mae'r Athro Alan Felstead yn Athro Ymchwil yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar sgiliau, hyfforddiant ac agweddau amrywiol ar ansawdd swydd. Mae wedi cynhyrchu incwm ymchwil o £ 7.3 miliwn ac mae wedi cynhyrchu dros 200 o gyhoeddiadau.

Yn seiliedig ar dystiolaeth ymchwil, mae wedi rhoi cyngor arbenigol annibynnol i adrannau'r llywodraeth megis yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ac asiantaethau fel Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau, Swyddfa'r Llywodraeth dros Wyddoniaeth, a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.