Neidio i'r prif gynnwy
David Jones

Mae David Jones wedi bod yn Aelod Anweithredol o Fwrdd ACC ers mis Hydref 2017.

Mae David yn entrepreneur llwyddiannus ym maes technoleg sydd bellach yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser yn gweithio yn y sector cyhoeddus mewn ystod o swyddi ymgynghori a chynghori a swyddi anweithredol. Mae ei waith yn canolbwyntio ar hyrwyddo sut y gall datblygiadau digidol wneud gwasanaethau cyhoeddus yn well, yn rhatach ac yn fwy diogel.

Mae David hefyd yn gyfrannwr mynych i’r cyfryngau darlledu, gan drafod pynciau o ddiogelwch seiber i Strategaeth Ddigidol y Llywodraeth. Mae gan David nifer o swyddi anweithredol, gan gynnwys Cymwysterau Cymru. Mae hefyd yn gweithredu fel Aelod Annibynnol o’r Bwrdd ar Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

Rhannu’r dudalen hon