Adborth

Mae eich adborth yn bwysig iawn i ni ac rydym yn gweithredu ar yr holl adborth sy’n dod i law. Os oes gennych chi adborth ar unrhyw un o’n gwasanaethau ar unrhyw adeg cofiwch ddweud wrthym.

Ymchwil defnyddwyr

Rydym yn datblygu a phrofi newidiadau i’n system drethi ar-lein ar gyfer dreth trafodiadau tir er mwyn gwella’n gwasanaethau.

dweudeichdweud@acc.llyw.cymru