Neidio i'r prif gynnwy

Sut mae awdurdodi asiant neu gynorthwyydd dibynadwy i weithredu ar eich rhan yng nghyswllt eich materion treth gydag Awdurdod Cyllid Cymru (ACC).

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Mawrth 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

1. Beth mae’r awdurdod hwn yn ei olygu

Rydych chi’n gallu awdurdodi asiant (e.e. cyfreithiwr neu gyfrifydd) neu ‘gynorthwy-ydd dibynadwy’ (e.e. ffrind neu aelod o’r teulu) i weithredu ar eich rhan yng nghyswllt eich holl faterion treth neu rannau ohonynt gydag ACC. Os ydych chi’n gweithredu ar hyn o bryd o dan bŵer atwrneiaeth, cysylltwch ag ACC.

Defnyddiwch y ffurflen cais os ydych chi eisiau i Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) ddelio â’ch asiant neu eich cynorthwy-ydd dibynadwy ar faterion oddi mewn i gyfrifoldeb ACC fel y nodir ar y ffurflen hon. Bydd darparu’r awdurdod hwn yn gyfle i ACC gyfnewid a datgelu gwybodaeth sy’n berthnasol i’ch materion treth gyda’ch asiant neu gynorthwy-ydd dibynadwy, er enghraifft, i wneud y canlynol:

  • trafod eich materion treth gydag ACC neu ofyn am opiniwn treth ar eich rhan 
  • eich cynrychioli chi yn ystod ymchwiliad, adolygiad neu apêl treth
  • gofyn am wybodaeth am eich materion treth
  • gwneud cwyn ar eich rhan

Bydd gan yr ACC yr awdurdod hwn nes eich bod yn dweud wrthym bod y manylion wedi newid. Os byddwch yn awdurdodi asiant neu gynorthwy-ydd dibynadwy i weithredu ar eich rhan, bydd ACC yn delio a’r person hwnnw mewn perthynas â’ch materion fel y nodir ar y ffurflen hon, gan gynnwys anfon pob gohebiaeth ato a derbyn gohebiaeth ganddo ar eich rhan. Efallai y byddwn yn anfon copïau o ohebiaeth atoch chi er gwybodaeth hefyd. Os bydd ACC eisiau ysgrifennu atoch chi’n uniongyrchol, er enghraifft, i gyflwyno hysbysiad neu benderfyniad ffurfiol, byddwn yn anfon copi at eich asiant neu gynghorydd dibynadwy. Rydym yn dweud wrthych pan rydym yn gwneud hyn.

Os oes gennych chi fwy nag un asiant neu gynorthwy-ydd dibynadwy, llofnodwch un o’r ffurflenni hyn ar gyfer pob un a nodi’n glir pa rannau o’ch materion treth mae’r asiant yn gyfrifol amdanynt.

2. Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Bydd rhagor o wybodaeth am sut bydd y wybodaeth rydym wedi’i rhoi i chi’n cael ei defnyddio gan ACC gweler Awdurdod Cyllid Cymru - hysbysiad preifatrwydd.

Rhannu’r dudalen hon