Neidio i'r prif gynnwy

Beth i’w wneud os ydych chi’n hunanynysu ac yn rhannu eich cartref gydag eraill neu bod angen atgyweirio eich cartref.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae’n bwysig i’ch cartref fod yn ddiogel. Mae'ch landlord yn parhau i fod yn gyfrifol am gadw’r eiddo’n ddiogel ac mewn cyflwr da, hyd yn oed yn ystod y pandemig hwn.

Os bydd unrhyw broblemau yn codi gyda'ch cartref, dylech hysbysu eich landlord neu asiant gosod eiddo.

Hunanynysu pan fo angen atgyweirio eich cartref

Rhaid i chi hysbysu eich landlord a/neu eich asiant gosod eiddo eich bod yn hunanynysu os ydynt wedi trefnu:

 • gwaith atgyweirio brys yn eich eiddo
 • gwaith cynnal a chadw brys yn eich eiddo
 • ymweliad â'r eiddo am unrhyw reswm arall sy'n gysylltiedig ag argyfwng

Dylech drefnu iddynt gysylltu â chi drwy e-bost, dros y ffôn neu drwy aelod o'r teulu neu ffrind.

Mynediad i’ch cartref

Dylai'ch landlord neu asiant gytuno i ohirio unrhyw ymweliadau â'ch cartref nad ydynt yn hanfodol.

Mae hyn yn cynnwys:

 • pobl yn dod i weld yr eiddo, os ydych yn cyrraedd at ddiwedd eich tenantiaeth
 • unrhyw archwiliadau cyffredinol yn ystod eich tenantiaeth
 • gwasanaethau glanhau

Gall eich landlord ymweld â'r eiddo os oes problem ddifrifol a allai olygu nad yw’n ddiogel byw yno.

Gallai hyn gynnwys:

 • to sy’n gollwng
 • boeler wedi torri 
 • problem gyda'r plymio, a dim modd i chi ymolchi neu ddefnyddio’r toiled
 • peiriant golchi, oergell neu rewgell wedi torri, a dim modd i chi olchi dillad neu storio bwyd yn ddiogel
 • ffenestr neu ddrws allanol wedi torri
 • os bydd cyfarpar y mae person anabl yn dibynnu arno angen ei osod neu ei atgyweirio

Dylai eich landlord neu asiant gosod eiddo ystyried ffyrdd amgen o asesu eich cartref. Gallai hyn gynnwys gofyn i chi dynnu lluniau neu fideo, neu gynnal galwad fideo.

Os bydd rhywun yn ymweld â’ch cartref i drwsio problem ddifrifol, rhaid iddyn nhw (a chi) ddilyn y canllawiau cadw pellter yn y gweithle. Dylech hefyd gadw at y rheolau ar gadw pellter cymdeithasol.

Os yn bosib, dylech aros mewn ystafell arall tra bod y gwaith yn cael ei wneud.

Gall arolygwyr neu weithwyr cynnal a chadw ymweld ag eiddo i wneud archwiliad diogelwch nwy neu drydanol o hyd. Os ydych yn byw mewn fflat gallant hefyd ymweld â'ch cartref i archwilio a phrofi larwm tân a systemau goleuo argyfwng.

Rhannu’r dudalen hon