Data sydd yn dangos nifer yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol Cymru ar gyfer apwyntiad cyntaf fel claf allanol ymgynghorol, waeth beth yw man preswyl y claf.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Chwefror 2015
Diweddarwyd diwethaf: