Skip to main content

Data sydd yn dangos nifer yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol Cymru ar gyfer apwyntiad cyntaf fel claf allanol ymgynghorol, waeth beth yw man preswyl y claf.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Chwefror 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddiadau blaenorol

Rhagor o wybodaeth

Mae data misol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru. Mae’r data hwn wedi eu crynhoi yn adroddiad misol ‘Crynodeb gweithgaredd a pherfformiad y GIG’ sy’n cynnwys data ar ystod o wasanaethau ac offeryn data ar-lein.

Rhannu’r dudalen hon