Neidio i'r prif gynnwy

Data sydd yn dangos nifer yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol Cymru ar gyfer apwyntiad cyntaf fel claf allanol ymgynghorol, waeth beth yw man preswyl y claf.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Chwefror 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddiadau blaenorol

Newidiadau i gyhoeddi oherwydd coronafeirws

Yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Gwener 13 Mawrth ynglŷn â chanslo rhai triniaethau meddygol a llacio targedau perfformiad, mae amryw o gasgliadau data cenedlaethol wedi dod i ben dros dro a byddwn hefyd yn rhoi’r gorau i roi gwybod am ystadegau perfformiad am y tro. Bydd y newidiadau hyn mewn grym tan o leiaf cyfnod adrodd mis Hydref 2020.

Felly ni fydd unrhyw ddata misol StatsCymru nes y bydd y gwaith o gasglu data yn ailddechrau.

Rhannu’r dudalen hon