Neidio i'r prif gynnwy

Fframwaith TGCh yn arbed amser ac arian i Lywodraeth Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae trefniadau caffael TGCh newydd Llywodraeth Cymru yn cyflawni arbedion sylweddol o ran amser ac arian, systemau archebu haws a boddhad cwsmeriaid gwell.

Ar ôl adolygiad, newidiodd tîm TGCh Llywodraeth Cymru y ffordd y mae’n defnyddio Fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG y GCC. Cynhaliodd y tîm gystadleuaeth arall er mwyn dewis a phenodi un cyflenwr ar gyfer caledwedd, meddalwedd, gwasanaethau a nwyddau traul. Datblygwyd y gwahoddiad i dendro mewn ffordd a oedd yn cynnig buddiannau gwell i Lywodraeth Cymru.

Buddion i’r cwsmer

Roedd cyflawniadau’r tendr cyflenwr unigol yn cynnwys:

  • Arbediad o 6.1 y cant yn erbyn pris y farchnad ac arbediad o 4.3 y cant wrth ei werthuso yn erbyn fframweithiau cyfatebol
  • Gwelliant sylweddol o ran boddhad cwsmeriaid o ganlyniad i leihau aros prosesau caffael. Gwelwyd hyn o ganlyniad i broses archebu symlach, rhestr ddethol o adnoddau craidd, prosesu mwy effeithiol ac opsiynau i ddosbarthu eitemau ar y diwrnod busnes nesaf
  • Mynediad at gatalog electronig amser real lle y gall prynwyr chwilio am argaeledd cynnyrch, delweddau ohono, y manylebau a’r pris a gosod archeb
  • Y gallu i alinio ac ymgorffori’r prosesau caffael diwygiedig yn system rheoli gwasanaethau TG newydd Llywodraeth Cymru

Fe wnaeth penodi un cyflenwr:

  • leihau’r baich gweinyddol
  • lleihau amseroedd arwain caffael
  • galluogi agregu gwariant TG, a
  • hwyluso perthynas mwy strategol â’r cyflenwr

Barn cwsmeriaid

Dywedodd Crispin O’Connell, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phrif Swyddog Technoleg tîm TGCh Llywodraeth Cymru:

“Yn aml, roedd ein cwsmeriaid yn teimlo’n rhwystredig gan fod y prosesau ar gyfer gosod archebion am eitemau TGCh ‘oddi ar y silff’ yn rhy gymhleth. Mae cael un cyflenwr unigol o dan Fframwaith TGCh y GCC yn cael gwared ar y cymhlethdod hwn ac yn sicrhau bod yr holl broses caffael TGCh yn haws, yn fwy effeithlon ac yn gyflymach.”

Rhagor o wybodaeth ac adborth

I gael rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG neu unrhyw fframwaith TGCh arall, ewch i GwerthwchiGymru.

Ffôn: 0300 790 0170

@NPSWales
@GCCCymru

Rhannu’r dudalen hon