Neidio i'r prif gynnwy

Busnes o Gonwy, Chemsol Cymru, yn cyflenwi gorsafoedd diheintio dwylo hanfodol i Gyngor Dinas Caerdydd i helpu yn y frwydr yn erbyn Covid-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Ionawr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Roedd Cyngor Dinas Caerdydd yn awyddus i ddod o hyd i orsafoedd diheintio dwylo i'w lleoli mewn ardaloedd defnydd uchel ledled y Ddinas i ddiogelu rhag covid-19. Roedd angen i'r uned fod yn gwbl ddiogel gyda drws y gellir ei gloi, yn gadarn, yn ddiogel rhag y tywydd ac yn darparu storfa fawr o hylif diheintio dwylo.

Nid oedd y Cyngor wedi bod angen hylif diheintio dwylo cyn y pandemig, roeddent yn defnyddio fframwaith Glanhau a Deunyddiau Porthorol a Gwasanaethau Ystafelloedd Ymolchi y GCC gan ei fod yn rhoi llwybr cyflym a chydymffurfiol iddynt i'r farchnad.

Buddiannau i gwsmeriaid

Gan nad oedd cynnyrch ar y farchnad ar y pryd a oedd yn diwallu eu holl anghenion brys, cysylltodd y Cyngor â chyflenwyr y fframwaith gyda manylion am yr union beth yr oedd ei angen arnynt. O ganlyniad, cafodd gorsaf diheintio dwylo bwrpasol ei dylunio a'i chynhyrchu yng Nghymru i fodloni eu gofynion gan y cyflenwr o Gonwy, Chemsol. 

Barn y cwsmer

Dywedodd Hayley Evans, Uwch Arbenigwr Categori, Cyngor Dinas Caerdydd:

"Roedd gennym ofynion penodol am Orsafoedd Diheintio Dwylo, gydag amserlenni tynn. Aeth Chemsol y tu hwnt i'n gofynion. O ddylunio’r cysyniad i'r cynnyrch a ddarparwyd, cawsom wasanaeth proffesiynol, effeithlon ac o ansawdd. Diolch am eich holl gymorth gyda chyflenwi’r gorsafoedd diheintio, ac adlenwadau. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi ar brosiectau yn y dyfodol.”

Dywedodd Nick Lewis, Cyfarwyddwr Chemsol:

"Ni allai cael lle fel cyflenwr cymeradwy ar Fframwaith y GCC fod wedi dod ar adeg well i ni. Rydym yn falch o fod yn rhan o'r Fframwaith ac yn gwerthfawrogi'n fawr y gefnogaeth gan Reolwr Fframwaith y GCC sydd bob amser wrth law i ddarparu cymorth ac arweiniad.

“Galluogodd y cyfle i weithio gyda Chyngor Dinas Caerdydd inni barhau i fasnachu drwy gyfnod digynsail ac roedd yn bleser gweithio gyda'u tîm caffael proffesiynol ac effeithlon. Roedd cyfathrebu a chefnogaeth barhaus y tîm yn help mawr i sicrhau bod y prosiect yn llwyddiant.

“Rydym yn ddiolchgar bod gennym berthynas waith wych gyda'r GCC a Chyngor Caerdydd ac edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda nhw fel rhan o'r Fframwaith."

Am ragor o wybodaeth

GCC: NPSConstructionandFM@gov.wales
Cyflenwr: Nick Lewis, Cyfarwyddwr.
E-bost: nick@chemsol.co.uk
Catalog ar-lein: chemsoldirect