Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wedi datblygu cyfres o gytundebau Yswiriant er mwyn diwallu anghenion yswiriant amrywiol Cwsmeriaid y GCC, sy’n cynnwys System Brynu Ddeinamig (DPS) Gwasanaethau Yswiriant a Chytundeb Fframwaith Gwasanaeth Cymorth Yswiriant.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gan mai Cyngor Caerdydd oedd y sefydliad cyntaf i gynnal mini-gystadleuaeth trwy DPS Gwasanaethau Yswiriant, gweithiodd y GCC ar y cyd â’r cyngor a’i deliwr yswiriant ar y pryd, Marsh Cyfyngedig, i ymgymryd â’r ymarfer caffael a gynhaliwyd rhwng Ionawr a Mawrth 2017.

Cafodd ystod eang o faterion yswiriant eu cynnwys yn y mini-gystadleuaeth, gyda 7 o Lotiau i gyd, gan gynnwys gofynion yswiriant modur ac eiddo’r cyngor. Gwnaeth y GCC helpu i greu’r ddogfennaeth dendr a chynnal y mini‑gystadleuaeth ar eDendrCymru ar ran y cyngor.

Buddiannau i gwsmeriaid

Trwy ddefnyddio DPS Gwasanaethau Yswiriant, llwyddodd Cyngor Caerdydd i gaffael ei gofynion yswiriant drwy ddefnyddio llwybr cydymffurfiol at y farchnad, gyda’r sicrwydd o’r mewnbwn arbenigol perthnasol a gafwyd o gydweithio’n agos â’r GCC a Marsh Cyfyngedig.

Denodd y mini-gystadleuaeth nifer o gynigion gan ddarparwyr DPS gan arwain at arbedion o £220k (tua. 20%) o’i gymharu â’r premiymau cyfatebol y flwyddyn flaenorol. Oherwydd cyflymder a rhwyddineb defnyddio’r DPS, gallai’r polisïau yswiriant fod ar waith, yn ôl yr angen, erbyn 1 Awst 2017, gan sicrhau parhad y gwasanaeth.

Barn y cwsmer

Meddai Dawn Jones-Norris, sy’n Swyddog Yswiriant a Risg yng Nghyngor Caerdydd:

“Mae’r cyngor yn cefnogi’r defnydd o Fframweithiau ac roedd Fframwaith GCC yn lleihau’r amser a gymerwyd ar gyfer y broses am nad oes angen ymarfer PQQ na hysbysiad yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. Roedd gweddill y broses yn dilyn y patrymau cyffredin, ac roeddem ni’n falch o weld gostyngiad yn y premiwm cyffredinol a dalwyd gan y cyngor. Roedd y GCC yn rhan o’r holl broses ac yn deall y problemau sy’n wynebu awdurdodau lleol.”

Rhagor o wybodaeth ac adborth

I gael gwybodaeth bellach ynglyˆn â System Brynu Ddeinamig Gwasanaethau Yswiriant, ebostiwch: NPSProfessionalServices@llyw.cymru