Neidio i'r prif gynnwy

Mae cynllun Swyddi Gwell yn Nes at Adref Llywodraeth Cymru yn cefnogi gwasanaeth gwaredu arbenigol mentrau cymdeithasol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Menter gymdeithasol ym Merthyr Tudful yw ELITE Paper Solutions (EPS) sy’n cynnig gwasanaeth gwaredu arbenigol i sefydliadau ledled Cymru, gan eu helpu i waredu eu gwastraff cyfrinachol drwy wasanaethau difa dogfennau, storio archifau a sganio dogfennau.

Sefydlwyd EPS yn 2015 gyda’r nod o greu cyfleoedd i bobl leol. Roedd yn rhan o’r pedwerydd cynllun peilot ar gyfer cynllun peilot Swyddi Gwell yn Nes at Adref, gan dderbyn gwerth £33,000 o gymorth ar gyfer peiriant rhwygo a chywasgwr a allai ymdrin â llawer o bapurau ar unwaith. Roedd y buddsoddiad hwn yn eu galluogi i ddidoli mwy o dunelli, gan greu mwy o swyddi o ganlyniad i’r adnodd ychwanegol oedd ei angen i ymdrin â mwy o wastraff i’w brosesu.

Mae EPS yn cynnig cyfraddau cystadleuol i annog busnesau i gaffael yn lleol, sydd yn ei dro yn helpu i greu swyddi newydd. Mae’r cwmni nawr yn gallu ailgylchu 100% o’r gwastraff mae’n ei waredu, gan ddarparu ateb cynaliadwy i fusnesau lleol i waredu eu gwastraff cyfrinachol drwy leihau faint sy’n mynd i safleoedd tirlenwi.

Mae EPS yn galluogi unigolion ag anableddau neu sydd o gefndiroedd difreintiedig i symud ymlaen gan gynnig cyfleoedd iddynt ennill sgiliau a phrofiad gwaith gwerthfawr i’w helpu i fynd ymlaen i gael swydd barhaol. Mae EPS wedi helpu 250 o unigolion i waith neu gyfleoedd galwedigaethol, naill ai drwy swyddi parhaol yn y cwmni neu gyda busnesau eraill yn yr ardal. Mae pobl gweithiwr yn derbyn cymorth ac arweiniad wedi’i deilwra i helpu i oresgyn yr heriau penodol maent yn eu hwynebu wrth geisio cael swydd a meithrin yr hyder a’r sgiliau maent eu hangen i fod yn aelodau gweithgar o’u cymuned.

Ymunodd Alan Meredith, sy’n 64 oed ac yn dod o Ferthyr Tudful, ag EPS ar leoliad gwaith yn 2016 ar ôl bod yn ddi-waith am dair blynedd. Meddai Alan:

“Dwi wedi gwneud tipyn o bopeth dros y blynyddoedd – dwi wedi gweithio mewn cwmnïau peirianneg, i weithgynhyrchwyr peiriannau golchi ac fel chwistrellwr paent – ond ro’n i’n cael mwy o drafferth dod o hyd i waith wrth fynd yn hŷn.

“Pedair neu bum mlynedd yn ôl ro’n i’n cael llawer o drafferth dod o hyd i swydd, nid oedd llawer i’w cael ym Merthyr. Pan ro’n i’n ymgeisio am rai roedden nhw’n dweud nad oedd gennyf y profiad angenrheidiol neu fy mod i’n rhy hen. Pan glywais am y swydd yn EPS drwy’r Ganolfan Waith roedd yn swnio fel cyfle perffaith. Roedden nhw’n gwerthfawrogi fy mhrofiad a doedden nhw ddim yn poeni mod i dros 60 oed. Pan ddechreuais ro’n i’n hapus fy mod i’n cael gadael y tŷ.

“Dros y blynyddoedd dwi wedi gweithio yn yr adran ddidoli dogfennau, wedi bod ar y peiriannau ac ar hyn o bryd dwi yn yr ystafell sganio. Yn ogystal â helpu i dalu’r biliau, mae cael y swydd hon yn golygu fy mod i’n gallu sbwylio fy hun a mynd i Lundain gyda fy nheulu am ffrindiau i weld sioeau cerdd unwaith eto. Dwi’n hoffi bod pob dydd yn wahanol ac mae’r bobl dwi’n gweithio gyda nhw yn wych. Gweithio yn EPS yw’r swydd orau dwi wedi’i chael – a dwi wedi cael cryn dipyn.”

Rhagor o wybodaeth ac adborth

Ewch i SwyddiGwellYnNesAtAdref@llyw.cymru​​​​​​​