Dim ond gwybodaeth ymarferol y mae’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr eisiau. Dydy astudiaethau achos ddim bob amser yn syniad da gan eu bod yn rhoi gwaith darllen i’r defnyddiwr ac weithiau’n cymhlethu’r canlyniadau chwilio. Yn aml bydd yn well canolbwyntio ar gael geiriad y canllawiau yn iawn.

Dim ond er mwyn helpu defnyddwyr i ddeall y canlynol y dylid defnyddio astudiaethau achos:

  • proses a esbonnir ar LLYW.CYMRU (e.e. dangos profiad rhywun o gymryd rhan yn un o raglenni’r llywodraeth)
  • elfen bwysig o bolisi’r llywodraeth sydd ar LLYW.CYMRU (e.e. dangos profiad personol rhywun o broblem polisi y mae’r llywodraeth yn ceisio’i datrys)

Peidiwch â chreu astudiaeth achos:

  • os yw’n gwneud dim ond hyrwyddo eich sefydliad; creu ‘sŵn’ yn unig fydd hyn, bydd yn ei gwneud yn anos i’w defnyddiwr gael hyd i’r wybodaeth ymarferol
  • os nad yw’n union berthnasol i’r canllawiau neu’r cynnwys polisi ar LLYW.CYMRU nac yn ychwanegu rhywbeth pwysig
  • os nad yw’n mynd i fod o fudd parhaol (mae’n well defnyddio stori newyddion neu ddatganiad i’r wasg ar gyfer pethau sydd o ddiddordeb dros dro)
  • os yw’n debyg i astudiaeth achos arall; creu ‘sŵn’ fydd hyn a drysu’r defnyddwyr