Neidio i'r prif gynnwy

Mae perthynas Llywodraeth Cymru gydag Aston Martin wedi ei gryfhau ymhellach heddiw yn dilyn gwerthu’r safle yn Sain Tathan i’r cwmni Prydeinig sy’n cynhyrchu ceir moethus.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Rhagfyr 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Cafodd cwblhau y broses o werthu’r eiddo ei groesawu gan Carwyn Jones y Prif Weinidog ac Andy Palmer, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Aston Martin. Mae’n paratoi’r ffordd ar gyfer dechrau’r gwaith ar Gam 1 canolfan weithgynhyrchu newydd Aston Martin yn Sain Tathan.

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Aston Martin eu bod wedi dewis Sain Tathan allan o 20 o leoliadau ledled y byd yr oeddent wedi eu hystyried ar gyfer eu hail ganolfan weithgynhyrchu, fel rhan o fuddsoddiad o £200 miliwn mewn cynnyrch a chyfleusterau newydd.

Roedd y cyhoeddiad yn dilyn ymgyrch recriwtio gan Aston Martin i ddod o hyd i 750 o weithwyr newydd i weithio yng nghanolfan newydd Aston Martin. Mae nifer o’r gweithwyr hyn wedi dechrau ar eu hyfforddiant eisoes ac yn helpu i adeiladu’r DB11 newydd yng Nghanolfan Aston Martin yn Gaydon. Mae Aston Martin yn bwriadu dechrau cynhyrchu SUV yng Nghymru yn 2020.

Meddai Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru:

“Rydym yn falch iawn bod Aston Martin wedi dewis lleoli ei ganolfan gweithgynhyrchu newydd yma yng Nghymru a bod y tir bellach wedi ei werthu.

“Mae’r ffaith bod Aston Martin yn symud yma yn newyddion gwych i Fro Morgannwg a’r ardal gyfagos, a bydd yn rhoi hwb gwirioneddol i’r economi leol, gan arwain at filoedd o swyddi o safon uchel gydag Aston Martin a’r gadwyn gyflenwi yn ehangach.

“Mae hyn yn llwyddiant mawr i Gymru ac yn dangos yn amlwg yr hyder sydd gan fusnesau yn y cymorth sy’n cael ei gynnig gan Lywodraeth Cymru.”

Meddai Andy Palmer, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Aston Martin:

“Bydd cyfnewid y contract hwn, gan roi y cyfle cyntaf inni brynu canolfan Sain Tathan, yn garreg filltir yn ein hanes dros y 103 mlynedd diwethaf. Mae’r gwaith bellach yn dechrau o ddifrif i wireddu ein cynlluniau.

“Ers gwneud y penderfyniad i adeiladu ein SUV cyntaf yng Nghymru, mae’r ymrwymiad a’r dull o weithio gan Y Weinyddiaeth Amddiffyn a Llywodraeth Cymru i wneud i’r prosiect hwn weithio wedi creu argraff arnom. Byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru mewn meysydd fel recriwtio i sicrhau bod modd inni gadw at amserlenni ein prosiectau.”

Mae Aston Martin bellach wedi dechrau gweithio ar ‘Cam I’ safle St Athan sy’n cynnwys creu ardal ar gyfer cwsmeriaid a staff, swyddfeydd gweinyddu a rheoli a bwyty i’r gweithwyr. Cafodd y contract ar gyfer y gwaith hwn ei roi i gwmni lleol, TRJ Contracting, a enillodd y gystadleuaeth yn erbyn nifer o gwmnïau cenedlaethol mwy.

Bydd ‘Cam II’ y gwaith yn dechrau ar Ebrill 2017 pan fydd Aston Martin yn dechrau defnyddio tri hangar enfawr, ble y bydd y ganolfan weithgynhyrchu newydd.