Adroddiad blynyddol yn edrych ar gyflawniadau disgyblion yn y pynciau di-graidd yng Nghyfnod Allweddol 2 a 3 ar gyfer 2019.