Neidio i'r prif gynnwy

Ffilmiau byr i helpu awdurdodau lleol i gwblhau pob adran o'r offeryn LHMA

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Ebrill 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ardal o'r Farchnad Dai

Amcanestyniadau Aelwydydd

Data Rhent fesul Ardaloedd o'r Farchnad Dai

Data Incwm fesul Ardal o'r Farchnad Dai

Data Prisiau a Dalwyd am Dai

Angen cyfredol nas diwallwyd a rhaniad tai cymdeithasol fesul ystafelloedd gwely

Tybiaethau Allweddol

Stoc gyfredol a'r cyflenwad arfaethedig