Neidio i'r prif gynnwy

Mae arolwg yn arolwg cenedlaethol sy’n mesur cyfanswm a gwerth twristiaeth ddomestig ym Mhrydain Fawr.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Medi 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Cyhoeddiadau blaenorol

Oedi mewn cyhoeddiadau

Ni fydd unrhyw ddata 2020 ar gael ar gyfer y Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr a'r Arolwg Ymweliadau Undydd Prydain Fawr. Mae hynny oherwydd cyfuniad o newid methodolegol a gynlluniwyd ac amhariad ar gasglu data a achosir gan gyfyngiadau teithio sy'n gysylltiedig â Covid-19. 

Mae'r arolygon wedi cael cyfres o welliannau ac mae camau ychwanegol yn cael eu cymryd i sicrhau bod y canfyddiadau mor gadarn â phosibl cyn eu cyhoeddi. 

Felly, bydd y ddau arolwg yn dechrau tuedd newydd yn 2021 a bydd y canlyniadau rhain yn cael eu rhyddhau yn ddiweddarach yn 2021. Darperir diweddariadau pellach i ddefnyddwyr y data ar yr adeg priodol.

Gweler yr wybodaeth ddiweddaraf am ystadegau teithio domestig Prydain Fawr i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am gyhoeddiadau.

Gwybodaeth bellach

Cyhoeddir canlyniadau allweddol yr arolwg yma yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol yn adroddiad Perfformiad Twristiaeth Cymru

Dogfen dechnegol