Mae arolwg yn arolwg cenedlaethol sy’n mesur cyfanswm a gwerth twristiaeth ddomestig ym Mhrydain Fawr.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Medi 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Cyhoeddiadau blaenorol

Gwybodaeth bellach

Bydd canlyniadau allweddol yr arolwg yma yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol yn adroddiad Perfformiad Twristiaeth Cymru gyda diweddariadau StatsWales. Cyhoeddir adroddiadau blynyddol ar y tudalen yma.

Dogfen dechnegol