Neidio i'r prif gynnwy

Cymerodd 1,863 o fyfyrwyr ym mlwyddyn 6 o 76 o ysgolion ledled Cymru ran yn yr arolwg.

Mae'r adroddiad yn crynhoi’r prif ganfyddiadau ar iechyd a lles pobl ifanc 10 i 11 oed yng Nghymru.

Mae'r arolwg yn cynnwys:

  • pryderon COVID-19
  • iechyd meddwl a lles
  • bwyta'n iach a gweithgarwch corfforol
  • ymgysylltiad ag ysgolion
  • trosglwyddo o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd
  • dyfeisiau electronig (defnydd sgrin)
  • cysgu
  • ysmygu yn y cartref

Mae hefyd yn darparu cymariaethau rhagarweiniol ag arolwg tebyg a gynhaliwyd yn 2019, cyn y pandemig COVID-19.

Adroddiadau

Cyswllt

Eleri Jones

Rhif ffôn: 0300 025 0536

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.