Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno dadansoddiadau o dueddiadau dros amser ac incwm gan ddefnyddio data Cymreig naw mlynedd gyntaf rhaglen dreigl Arolwg Deiet a Maeth Cenedlaethol y DU ar gyfer Ebrill 2008 i Mawrth 2017.