Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau effeithlonrwydd ynni'r tai yng Nghymru (gan gynnwys mesurau arbed gwres ac ynni) ar draws y sectorau tai preifat a chymdeithasol.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae'r adroddiad wedi'i ohirio. Mae angen mwy o amser er mwyn sicrhau ansawdd yr allbwn yn foddhaol a sicrhau bo’r cynnwys yn ddefnyddiol i’r defnyddwyr.