Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau effeithlonrwydd ynni'r tai yng Nghymru (gan gynnwys mesurau arbed gwres ac ynni) ar draws y sectorau tai preifat a chymdeithasol.