Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad sy'n cyflwyno data yn ôl rhyw, oedran, cyflogaeth, incwm yr aelwyd, lefel cymhwyster, yr iaith Gymraeg a lefelau llythrennedd a rhifedd ar gyfer 2010.

Cynhaliwyd yr arolwg yn ystod 2010, gan asesu sgiliau llythrennedd a rhifedd cyffredinol oedolion (16 i 65 oed) yng Nghymru (drwy gyfrwng y Saesneg), a sgiliau llythrennedd Cymraeg oedolion sy'n siarad Cymraeg yng Nghymru. Cynlluniwyd yr arolygon cymaint ag oedd yn ymarferol bosibl i ailadrodd arolygon tebyg a gynhaliwyd yn 2004/05, er mwyn ystyried newidiadau o ran lefelau sgiliau.

Canlyniadau cyffredinol (o'r arolwg Saesneg)

  • Bu gwelliant o ran lefelau llythrennedd: aseswyd bod gan 12% o oedolion lythrennedd Lefel Mynediad neu'n is, gostyngiad o 25% yn 2004.
  • Aseswyd bod 29% o oedolion ar Lefel 1 (37% yn 2004) a 59% ar Lefel 2 neu'n uwch (cynnydd o 38% yn 2004).
  • Prin yw'r newid o ran lefelau rhifedd: aseswyd bod gan 51% o oedolion rifedd Lefel Mynediad neu'n is, canran debyg i'r 53% yn 2004.
  • Aseswyd bod 29% ar Lefel 1 (25% yn 2004) a 21% ar Lefel 2 neu'n uwch (22% yn 2004).
  • Roedd lefelau llythrennedd a rhifedd yn uwch ymhlith pobl gyflogedig, y rheini â lefelau incwm uchel yn y cartref, y rheini â chymwysterau uwch, ac ymhlith y grwpiau oedran hŷn.

Adroddiadau

Arolwg Cenedlaethol o Sgiliau Oedolion yng Nghymru, 2010
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Prif ganlyniadau
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 298 KB

PDF
298 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Prif ganlyniadau: tablau
, math o ffeil: XLS, maint ffeil: 138 KB

XLS
138 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon