Adroddiad sy'n cyflwyno data yn ôl rhyw, oedran, cyflogaeth, incwm yr aelwyd, lefel cymhwyster, yr iaith Gymraeg a lefelau llythrennedd a rhifedd.

Cynhaliwyd yr arolwg yn ystod 2010, gan asesu sgiliau llythrennedd a rhifedd cyffredinol oedolion (16-65 oed) yng Nghymru (drwy gyfrwng y Saesneg), a sgiliau llythrennedd Cymraeg oedolion sy'n siarad Cymraeg yng Nghymru. Cynlluniwyd yr arolygon cymaint ag oedd yn ymarferol bosibl i ailadrodd arolygon tebyg a gynhaliwyd yn 2004/05, er mwyn ystyried newidiadau o ran lefelau sgiliau.

Pwyntiau allweddol

Canlyniadau cyffredinol (o'r arolwg Saesneg)

  • Bu gwelliant o ran lefelau llythrennedd: aseswyd bod gan 12 y cant o oedolion lythrennedd Lefel Mynediad neu'n is, gostyngiad o 25 y cant yn 2004.
  • Aseswyd bod 29 y cant o oedolion ar Lefel 1 (37 y cant yn 2004) a 59 y cant ar Lefel 2 neu'n uwch (cynnydd o 38 y cant yn 2004).
  • Prin yw'r newid o ran lefelau rhifedd: aseswyd bod gan 51 y cant o oedolion rifedd Lefel Mynediad neu'n is, canran debyg i'r 53 y cant yn 2004.
  • Aseswyd bod 29 y cant ar Lefel 1 (25 y cant yn 2004) a 21 y cant ar Lefel 2 neu'n uwch (22 y cant yn 2004).
  • Roedd lefelau llythrennedd a rhifedd yn uwch ymhlith pobl gyflogedig, y rheini â lefelau incwm uchel yn y cartref, y rheini â chymwysterau uwch, ac ymhlith y grwpiau oedran hŷn.

Adroddiadau

Arolwg Cenedlaethol o Sgiliau Oedolion yng Nghymru, 2010
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Prif ganlyniadau
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 298 KB

PDF
298 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Prif ganlyniadau: tablau
, math o ffeil: XLS, maint ffeil: 138 KB

XLS
138 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099