Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys tua 12,000 o bobl y flwyddyn. Mae’n rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan. Defnyddir y canlyniadau gan Lywodraeth Cymru i helpu i wneud Cymru yn lle gwell i fyw.

Y canlyniadau diweddaraf

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Arolwg Cenedlaethol Cymru: Ebrill 2021 i Fawrth 2022

Mae’r canlyniadau’n seiliedig ar gyfweliadau ffôn a gynhaliwyd ledled Cymru.

 

Gweld yn ôl pwnc

Ardal leol a'r amgylchedd
Canlyniadau ar awdurdodau lleol, mynediad i wasanaethau, cymwysterau a theithio llesol.

Llesiant ac arian
Canlyniadau ar lesiant, unigrwydd, amddifadedd ac arian.

Tai
Canlyniadau ar dai.

Democratiaeth a llywodraeth
Canlyniadau ar awdurdodau lleol, trethi a Llywodraeth Cymru.

Iechyd poblogaethau
Canlyniadau ar statws iechyd pobl, salwch a ffyrdd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd.

Y rhyngrwyd a'r cyfryngau
Canlyniadau ar fynediad i a defnydd y rhyngrwyd.

Diwylliant a’r iaith Gymraeg
Canlyniadau ar yr iaith Gymraeg, celfyddydau a diwylliant.

Chwaraeon a hamdden
Canlyniadau ar gyfranogiad mewn chwaraeon.

Plant ac addysg
Canlyniadau am blant ac addysg.

Y GIG a gofal cymdeithasol
Canlyniadau am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Gweld yn ôl blwyddyn

O Ebrill 2016 Mawrth 2017 ymlaen, mae’r Arolwg Cenedlaethol yn disodli Arolwg Cenedlaethol Ebrill 2012 i Mawrth 2015, Arolwg Iechyd Cymru, Arolwg Oedolion Egnïol, a’r Arolwg Hamdden Awyr Agored, fel y cytunwyd gan Gabinet yn 2014.

Ebrill 2021 i Fawrth 2022

Mai 2020 i Fawrth 2021

Ebrill 2019 i Fawrth 2020

Ebrill 2018 i Fawrth 2019

Ebrill 2017 i Fawrth 2018

Ebrill 2016 i Fawrth 2017

Ebrill 2014 i Fawrth 2015

Ebrill 2013 i Fawrth 2014

Ebrill 2012 i Fawrth 2013

Gwybodaeth gefndirol

Holiaduron

Gwybodaeth dechnegol

Gwaith datblygu

Profion gwybyddol

Adborth defnyddwyr

Setiau data

Wrth flwyddyn

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch a’r tim Arolwg Cenedlaethol ar arolygon@llyw.cymru neu ar Llinell Ymholiadau Cyffredinol 0300 025 2021.