Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys tua 12,000 o bobl y flwyddyn. Mae’n rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan. Defnyddir y canlyniadau gan Lywodraeth Cymru i helpu i wneud Cymru yn lle gwell i fyw.

Canlyniadau diweddaraf

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Arolwg Cenedlaethol Cymru: arolwg misol 2020

Mae'r canlyniadau'n seiliedig ar gyfweliadau a gynhaliwyd ledled Cymru. Bydd canlyniadau o waith maes pob mis yn cael eu cyhoeddi'r mis canlynol.

 

Canlyniadau blwyddyn lawn diweddaraf

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Ebrill 2019 i Mawrth 2020

Mae'r canlyniadau'n seiliedig ar gyfweliadau wyneb yn wyneb a gynhaliwyd ledled Cymru.

 

Gweld yn ôl pwnc

Ardal leol a'r amgylchedd
Canlyniadau ar awdurdodau lleol, mynediad i wasanaethau, cymwysterau a theithio llesol.

Llesiant ac arian
Canlyniadau ar lesiant, unigrwydd, amddifadedd ac arian.

Tai
Canlyniadau ar dai.

Democratiaeth a llywodraeth
Canlyniadau ar awdurdodau lleol, trethi a Llywodraeth Cymru.

Iechyd poblogaethau
Canlyniadau ar statws iechyd pobl, salwch a ffyrdd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd.

Y rhyngrwyd a'r cyfryngau
Canlyniadau ar fynediad i a defnydd y rhyngrwyd.

Diwylliant a’r iaith Gymraeg
Canlyniadau ar yr iaith Gymraeg, celfyddydau a diwylliant.

Chwaraeon a hamdden
Canlyniadau ar gyfranogiad mewn chwaraeon.

Plant ac addysg
Canlyniadau am blant ac addysg.

Y GIG a gofal cymdeithasol
Canlyniadau am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Gweld yn ôl blwyddyn

O Ebrill 2016 Mawrth 2017 ymlaen, mae’r Arolwg Cenedlaethol yn disodli Arolwg Cenedlaethol Ebrill 2012 i Mawrth 2015, Arolwg Iechyd Cymru, Arolwg Oedolion Egnïol, a’r Arolwg Hamdden Awyr Agored, fel y cytunwyd gan Gabinet yn 2014.

Arolwg misol 2020

Ebrill 2019 i Mawrth 2020

Ebrill 2018 i Mawrth 2019

Ebrill 2017 i Mawrth 2018

Ebrill 2016 i Mawrth 2017

Ebrill 2014 i Mawrth 2015

Ebrill 2013 i Mawrth 2014

Ebrill 2012 i Mawrth 2013

Gwybodaeth gefndirol

Holiaduron

Deunyddiau ymlaen llaw

Gwybodaeth dechnegol

Gwaith datblygu

Profion gwybyddol

Adborth defnyddwyr

Setiau data

Wrth flwyddyn

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch a’r tim Arolwg Cenedlaethol ar arolygon@llyw.cymru neu ar Llinell Ymholiadau Cyffredinol 0300 025 5050.

Rhannu’r dudalen hon