Adroddiad, darparwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sydd yn rhoi data ar enillion cyfartalog gros bob awr, wythnosol ac yn flynyddol yn y DU i lawr at lefel awdurdod lleol ar gyfer 2019.