Neidio i'r prif gynnwy

Apelio, chwilio neu wneud sylwadau am benderfyniad neu hysbysiad cynllunio.

Creu cyfrif

Bydd angen i chi greu cyfrif i gyflwyno neu wneud sylwadau ar apêl.

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i apelio yn erbyn:

  • penderfyniad gwrychoedd uchel
  • penderfyniad ar orchymyn caniatâd cadw coed
  • hysbysiad ailblannu coed
  • penderfyniad caniatâd sylweddau peryglus
  • hysbysiad tramgwydd sylweddau peryglus
  • hysbysiad cynnal a chadw tir

Gofynion ffeiliau

Rhaid i chi fod â chaniatâd hawlfraint i ddefnyddio unrhyw luniadau neu ddogfennau eraill.

Gallwch lanlwytho dogfennau Word, delweddau neu ffeiliau PDF hyd at 15MB. Peidiwch ag anfon dolenni gwe i’r ffeiliau, anfonwch y ffeiliau eu hunain.

Rhaid i’r holl ffeiliau:

  • fod yn ddogfen, atodiad neu ddelwedd unigol
  • fod ag enwau ffeiliau sy’n disgrifio beth ydynt