Mae'r datganiad ystadegol hwn yn rhoi gwybodaeth am nifer yr apeliadau TGAU UG a Safon Uwch a wnaed a nifer y graddau cymwysterau a heriwyd ac a newidiwyd o ganlyniad i hynny ar gyfer Medi 2018 i Awst 2019.

Sefydliad: