Neidio i'r prif gynnwy

Hyd nes y cawn frechlyn neu driniaeth ar gyfer COVID-19, mae angen inni atal lledaeniad coronafeirws drwy brofi ac olrhain cysylltiadau.

Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan bwysig o'n rhaglen Profi Olrhain Diogelu i reoli lledaeniad COVID-19.

Po fwyaf o bobl sy'n defnyddio'r ap, po fwyaf ein siawns o leihau lledaeniad y feirws.

Bydd yr ap yn:

  • rhoi gwybod ichi os ydych chi wedi bod yn agos at rywun sydd bellach â symptomau coronafeirws
  • rhoi cyngor ichi am coronafeirws sy’n berthnasol ichi
  • caniatáu i chi wirio eich symptomau
  • mynd â chi i wefan lle gallwch archebu prawf os oes gennych symptomau
  • darparu amserydd cyfrif hunan-ynysu os oes angen

Drwy lawrlwytho a defnyddio'r ap, gallwch helpu i gadw eich teulu a'ch ffrindiau yn ddiogel.

Ni fydd yr ap yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch nac yn olrhain eich lleoliad.

Bydd yn defnyddio eich ardal cod post i ddweud wrthych a yw eich ardal mewn perygl. Pan fyddwch yn lawrlwytho'r ap gofynnir i chi rannu 4 llythyren a digid cyntaf eich cod post gyda GIG Cymru. Yn gyffredinol, mae ardal cod post yn cynnwys tua 8,000 o gyfeiriadau. Mae hyn yn golygu na ellir adnabod eich lleoliad penodol.

Mae'r ap yn dal i gael ei brofi ar hyn o bryd a bydd ar gael i'w lawrlwytho o siop Apple app neu siop Google Play ar 24 Medi.

Rhannu’r dudalen hon