Neidio i'r prif gynnwy

Helpu i gefnogi olrhain cysylltiadau drwy arddangos posteri QR swyddogol y GIG wrth fynedfeydd o 24 Medi 2020.

Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Medi 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Mae defnyddwyr ap COVID-19 y GIG yn gallu sganio (mewngofnodi) wrth iddynt fynd i leoliad. Os bydd pobl a ymwelodd â'r lleoliad yn profi'n bositif am coronafeirws, gellir anfon rhybudd at ddefnyddwyr eraill yr ap a oedd yno ar yr un pryd.

Ni fydd hysbysiad yr ap yn cyfeirio at enw eich lleoliad, dim ond rhoi gwybod i ddefnyddwyr yr ap y gallent fod wedi dod i gysylltiad â coronafeirws.

Mae’n gyflym, yn syml ac yn ddiogel, a bydd yn helpu swyddogion olrhain cysylltiadau i gysylltu â defnyddwyr yn gyflym os oes angen.

Creu ac arddangos eich posteri

Creu eich posteri (ar GOV.UK).

Arddangos eich posteri:

  • argraffwch y poster cyfan, gan gynnwys y pennawd a'r troedyn, yn faint A4 o leiaf
  • rhowch un poster o leiaf 130cm (i frig y poster) oddi ar y ddaear ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn
  • os yw'n bosibl, rhowch eich posteri ar ochr chwith eich ffenestr flaen neu'ch mynedfa
  • dangoswch y poster ym mhob mynedfa, yn ogystal â’r rhai y tu fewn os oes modd
  • sicrhewch fod eich posteri mewn lle gweladwy a diogel, lle na ellir eu tynnu'n hawdd
  • gosodwch y posteri mewn mannau hawdd eu cyrraedd, lle gall pobl gerdded heibio heb greu rhwystr
  • ystyriwch y rhai a allai fod yn llai abl i estyn uwchlaw, dros ben neu o amgylch gwrthrychau