1. Trosolwg

Pan fyddwn yn gwneud penderfyniad treth yn Awdurdod Cyllid Cymru (yr Awdurdod), fel pennu cosb am ffeilio neu dalu’n hwyr, byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn egluro.

Gallwch gysylltu â ni os oes arnoch angen mwy o wybodaeth neu os nad ydych yn deall ein penderfyniad. Byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Sut i apelio

Os ydych chi'n anhapus â'n penderfyniad, efallai y bydd yn bosibl i chi:

  • ofyn i ni ei adolygu
  • apelio’n syth i'r tribiwnlys treth annibynnol

Mae angen i chi wneud hyn o fewn 30 diwrnod o'r dyddiad y byddwn yn cyhoeddi’r llythyr penderfyniad treth. Os byddwch yn gofyn am adolygiad, ni allwch apelio i'r tribiwnlys hyd nes y byddwn ni wedi gorffen adolygu penderfyniad.