Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth am y risgiau o ddefnyddio beiciau modur, maint injan beiciau, amser damweiniau, amodau lleol ac lleoliad cyffordd.

Gwelwyd gostyngiad yng  nghyfanswm y beicwyr a gafodd ddamwain ar ffyrdd Cymru yn 2016.

Pwyntiau allweddol

Gwelwyd gostyngiad yng  nghyfanswm y beicwyr a gafodd ddamwain ar ffyrdd Cymru yn 2016, o gymharu â ffigurau 2015 (gostyngiad o 12 y cant).

  • Cafodd 254 o feicwyr eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol mewn damweiniau ar ffyrdd Cymru. Bu farw 22 ohonynt a chafodd 232 eu hanafu’n ddifrifol.
  • Roedd 408 o feicwyr wedi cael mân anafiadau mewn damwain.

Er mai dim ond 0.7 y cant o draffig Cymru yn 2016 oedd beicwyr, maent yn cynrychioli cyfran lawer uwch o yrwyr cerbydau modur a gafodd eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol (41 y cant).

  • Roedd y rhan fwyaf o feicwyr a gafodd eu lladd neu eu hanafu (93 y cant) neu a gafodd fân newidiadau (22 y cant) yn ddynion.
  • Roedd 46 y cant o’r beicwyr a gafodd ddamwain o dan 30 oed ac roedd 54 y cant yn 30 oed neu’n hŷn.

Yn 2016, digwyddodd y mwyafrif llethol o ddamweiniau gan feicwyr ar ffyrdd Cymru mewn tywydd braf.

  • Mae 84 y cant o ddamweiniau gan feicwyr yn digwydd mewn tywydd braf o gymharu â 12 y cant mewn tywydd gwlyb.
  • Roedd llai na 2 y cant o ddamweiniau wedi digwydd mewn tywydd arall (gan gynnwys niwl, eira neu o dan amodau anhysbys).

Adroddiadau

Anafusion ymhlith beicwyr modur, 2016
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 926 KB

PDF
Saesneg yn unig
926 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099