Data sy'n dangos nifer y bobl sy'n aros am fwy nag 8 wythnos am wasanaethau diagnostig a 14 wythnos am wasanaethau therapi am Ebrill 2018 i Mawrth 2019.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Fydd yr adroddiad nawr yn cael ei gyhoeddi ar 29 Awst 2019. Mae’r data yn yr adroddiad hwn wedi’i gyhoeddi eisoes ond bydd yn ychwanegu sylwadau ychwanegol at y wybodaeth gryno a gyhoeddwyd yn flaenorol bob mis. Rydym yn gohirio rhyddhau'r adroddiad i roi digon o amser inni i sicrhau’r ansawdd y data gweithgareddau a pherfformiad ysbytai a diweddaru’r systemau yn dilyn y newid ffin bwrdd iechyd lleol. Rydym hefyd yn edrych i wella’r cyhoeddiad o’r bwletinau blynyddol hyn, datblygu rhyngweithiol, allbynnau mwy cyfeillgar i'r defnyddiwr i wella lledaenu.