Skip to main content

Data am gleifion sy'n treulio llai na 4 awr a mwy na 12 awr nes eu derbyn, eu trosglwyddo neu eu rhyddhau ar gyfer Ebrill 2018 i Fawrth 2020.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Rydym yn gohirio rhyddhau'r adroddiad er mwyn caniatáu amser i ni ddatblygu offeryn rhyngweithiol, i alluogi defnyddwyr y data i archwilio'r data yn fwy manwl. Rydym yn cyhoeddi data 2018-19 a 2019-20 gyda'i gilydd. Sylwch nad yw'r adroddiad hwn yn cynnwys data newydd, ond mae'n rhoi dadansoddiad manylach o ddata a gyhoeddwyd yn flaenorol.

Rhannu’r dudalen hon