Data am gleifion sy'n treulio llai na 4 awr a mwy na 12 awr nes eu derbyn, eu trosglwyddo neu eu rhyddhau ar gyfer Ebrill 2018 i Fawrth 2019.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Cyhoeddir y data yn y adroddiad hwn eisoes. Bydd y adroddiad yn ychwanegu sylwadau ychwanegol at y wybodaeth gryno a gyhoeddwyd yn flaenorol bob mis. Rydym yn gohirio rhyddhau'r adroddiad i roi digon o amser inni i sicrhau’r ansawdd y data gweithgareddau a pherfformiad ysbytai a diweddaru’r systemau yn dilyn y newid ffin bwrdd iechyd lleol. Rydym hefyd yn edrych i wella’r cyhoeddiad o’r adroddiadau blynyddol hyn, datblygu rhyngweithiol, allbynnau mwy cyfeillgar i'r defnyddiwr i wella lledaenu.