Neidio i'r prif gynnwy

Ystadegau ar gleifion sydd newydd gael diagnosis o ganser ac sydd wedi dechrau ar driniaeth ddiffiniol ar gyfer Ebrill 2005 i Hydref 2021.

Mae data'r amseroedd aros canolrifol ar y dangosfwrdd rhyngweithiol llwybr canser amheus wedi'i hatal dros dro rhag cael ei gyhoeddi ar ôl nodi materion ansawdd data sy'n ymwneud â'r set ehangach o fesurau ar gyfer gwasanaethau canser. Gellir dod o hyd i ddata gweithgarwch a pherfformiad ar StatsCymru ac yn ein datganiad ystadegol misol.

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099