Amcangyfrifon o nifer yr aelwydydd nad ydynt yn gallu fforddio cadw eu cartref wedi’i wresogi'n ddigonol ar gyfer 2018.