Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth yn ôl daliadaeth ac awdurdod lleol.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae'r adroddiad hwn yn cael ei ohirio tan fis Medi er mwyn caniatáu amser ychwanegol i weithio gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol i adolygu a sicrhau ansawdd y dulliau a ddefnyddir i gyfrifo manylion daliadaeth anheddau. Byddwn yn ychwanegu gwybodaeth gyd-destunol pellach at y adroddiad, a byddwn hefyd yn ymchwilio i ddichonoldeb cynhyrchu mesurau ansicrwydd ynghylch yr amcangyfrifon.