Mae amcangyfrifon nifer yr anheddau wedi eu seilio ar ddata o Gyfrifiadau’r boblogaeth a ddiwedderir yn flynyddol er mwyn ystyried adeiladu tai newydd a dymchweliadau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Awst 2013
Diweddarwyd ddiwethaf: