Skip to main content

Mae'r amcanestyniadau sy'n seiliedig ar 2018 yn darparu ystadegau am faint a strwythur oedran posibl poblogaeth y DU a'i gwledydd cyfansoddol yn y dyfodol.

Prif bwyntiau

  • Amcanestynnir  y bydd poblogaeth Cymru yn cynyddu 0.6% i 3.16 miliwn erbyn 2028, ond yn gostwng 0.9% i 3.11 miliwn erbyn 2043.
  • Dyma'r tro cyntaf yn y blynyddoedd diwethaf i’r amcanestyniadau ar gyfer Gymru amcanestyn gostyngiad yn y boblogaeth dros y tymor hir.
  • Amcanestynnir y bydd nifer y plant o dan 16 oed yn gostwng 6.8% i 524,300 rhwng 2018 a 2028.
  • Amcanestynnir y bydd nifer y bobl 16 i 64 oed yn gostwng 1.7% i 1,890,400 rhwng 2018 a 2028.
  • Amcanestynnir y bydd nifer y bobl 65 oed a throsodd yn cynyddu 13.8% i 742,200 rhwng 2018 a 2028.
  • Amcanestynnir y bydd nifer y bobl 75 oed a throsodd yn cynyddu 29.0% i 377,300 rhwng 2018 a 2028.

Nodyn

Bydd y setiau data manwl ar StatsCymru yn cael eu diweddaru i gynnwys y data newydd maes o law.

Adroddiadau

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon