Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r amcanestyniadau sy'n seiliedig ar 2014 yn darparu ystadegau am faint a strwythur oedran posibl poblogaeth y DU a'i gwledydd cyfansoddol yn y dyfodol.

Prif bwyntiau

  • Disgwylir i boblogaeth Cymru gynyddu 3.1% i 3.19 miliwn erbyn 2024 a 6.1% i 3.38 miliwn erbyn 2039.
  • Disgwylir i nifer y plant o dan 16 oed gynyddu i 572,000 erbyn 2023 cyn amrywio rhwng 2024 a 2039, gyda phoblogaeth o 567,000 yn 2039. Disgwylir i gyfanswm nifer y plant gynyddu 2.3% rhwng 2014 a 2039.
  • Disgwylir i nifer y bobl 16-64 oed gynyddu 95,000 (5.0%) rhwng 2014 a 2039.
  • Disgwylir i nifer y bobl 65 oed a throsodd gynyddu 292,000 (445) rhwng 2014 a 2039.

Adroddiadau

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon