Mae'r amcanestyniadau sy'n seiliedig ar 2018 yn darparu ystadegau am faint a strwythur oedran posibl poblogaeth y DU a'i gwledydd cyfansoddol yn y dyfodol.