Mae'r amcanestyniadau yn rhoi amcangyfrifon o faint poblogaeth yn y dyfodol ac yn seiliedig ar ragdybiaethau am enedigaethau, marwolaethau a mudo.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Hydref 2016
Diweddarwyd ddiwethaf: