Amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer y tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru: Bannau Brycheiniog, Arfordir Penfro, ac Eryri.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Mawrth 2010
Diweddarwyd ddiwethaf: