Skip to main content

Mae’r adroddiad yn dadansoddi canlyniadau amcanestyniadau diweddaraf ar gyfer awdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol, gan gynnwys amcanestyniadau amrywiolion.

Mae amcanestyniadau poblogaeth is-genedlaethol sy’n seiliedig ar 2018 yn rhoi syniad o faint a strwythur oedran posibl y boblogaeth yn y dyfodol ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer y cyfnod 2018 i 2043.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 5050

Rhannu’r dudalen hon