Mae’r adroddiad yn dadansoddi canlyniadau amcanestyniadau diweddaraf ar gyfer awdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol, gan gynnwys amcanestyniadau amrywiolion.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae amcanestyniadau is-genedlaethol o’r boblogaeth sail-2017, oedd i’w cyhoeddi ddydd Iau 29 Awst 2019, wedi eu gohirio oherwydd oedi wrth dderbyn peth o’r data sydd ei angen i gyfrifo’r amcanestyniadau.