Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad yn dadansoddi canlyniadau amcanestyniadau diweddaraf ar gyfer awdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol, gan gynnwys amcanestyniadau amrywiolion.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae amcanestyniadau parciau cenedlaethol sy’n seiliedig ar 2018, oedd i’w cyhoeddi ddydd Mawrth 31 Mawrth 2020, wedi eu gohirio. Nid ydym wedi gallu gwneud yr un gwelliannau methodolegol a wnaed i’r amcanestyniadau awdurdodau lleol i’r amcanestyniadau parciau cenedlaethol hyd yn hyn. Mae’n bosibl y bydd achos cyfredol y coronafeirws (COVID-19), ac ail-flaenoriaethu gwaith dadansoddi, yn cael effaith ar amseru cyhoeddi’r amcanestyniadau parciau cenedlaethol.

Byddwn yn cyhoeddi dyddiad pendant cyn gynted â phosibl, yn unol â’r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau.

Rhannu’r dudalen hon