Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad yn cynnig dadansoddiadau pellach o ganlyniadau’r amcanestyniadau poblogaeth diweddaraf ar gyfer awdurdodau lleol, gan gynnwys amrywiolion.

Gwall yn nata sy'n seiliedig ar 2018

Ddydd Llun 18 Mai 2020, cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) nodyn ar eu gwefan i roi gwybod i ddefnyddwyr eu bod wedi darganfod gwall sydd yn effeithio ar amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol sy’n seiliedig ar 2018. Mae’n effeithio yn bennaf ar fudo rhwng Cymru a Lloegr, a disgrifir y gwall fel un ‘mawr’. Bydd yr ONS yn disodli’r amcanestyniadau.

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn ymgysylltu â’n grŵp arbenigol am y goblygiadau i’n hamcanestyniadau poblogaeth awdurdod lleol sy’n seiliedig ar 2018ac ein hamcanestyniadau aelwydydd awdurdod lleol sy’n seiliedig ar 2018. Byddwn yn rhoi gwybod i’n defnyddwyr o’r camau y byddwn yn eu cymryd ynghylch yr amcanestyniadau hyn, a’n hamcangyfrifon o’r angen am dai, cyn gynted ag y bo modd.

Os ydych yn defnyddio amcanestyniadau cenedlaethol neu awdurdodau lleol ac os hoffech gyngor, cysylltwch â ni ar ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

 

Mae amcanestyniadau poblogaeth is-genedlaethol sy’n seiliedig ar 2018 yn rhoi syniad o faint a strwythur oedran posibl y boblogaeth yn y dyfodol ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer y cyfnod 2018 i 2043.

Mae'r adroddiad hwn yn cynnig dadansoddiad pellach o'r amcanestyniadau hynny, gan gynnwys cymariaethau ag amcanestyniadau blaenorol.

Prif amcanestyniad

Yn ystod y cyfnod 2018 i 2028:

  • amcanestynnir y bydd y boblogaeth yn cynyddu yn y mwyafrif o awdurdodau lleol
  • yr awdurdodau lleol yr amcanestynnir y bydd eu poblogaeth yn cynyddu fwyaf ydy Casnewydd (5.1%), Bro Morgannwg (3.6%) a Phen-y-bont ar Ogwr (2.9%)
  • amcanestynnir i’r boblogaeth leihau mewn naw o’r 22 awdurdod lleol
  • yr awdurdodau lleol yr amcanestynnir y bydd eu poblogaeth yn lleihau fwyaf ydy Ceredigion (6.4%), Wrecsam (3.2%) a Phowys (2.8%).

Dros gyfnod llawn 25 mlynedd yr amcanestyniadau, hyd at 2043, amcanestynnir y bydd y boblogaeth yn lleihau yn y mwyafrif o awdurdodau lleol (13 allan o 22).

Cydrannau newid

Yn ystod y cyfnod 2018 i 2028:

  • amcanestynnir y bydd newid naturiol (y gwahaniaeth rhwng nifer y genedigaethau a nifer y marwolaethau) yn fwyfwy negyddol yn y mwyafrif o awdurdodau lleol
  • erbyn 2028 amcanestynnir mai dim ond yng Nghaerdydd a Chasnewydd y bydd mwy o enedigaethau na marwolaethau
  • amcanestynnir y bydd mudo net cyffredinol yn parhau i fod yn bositif i'r mwyafrif o awdurdodau lleol
  • amcanestynnir y bydd cyfanswm mudo net yn lleihau ym mhob awdurdod lleol heblaw ym Mhowys a Cheredigion.

Adroddiadau

Amcanestyniadau is-genedlaethol o’r boblogaeth (dadansoddiad pellach), sail-2018
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 566 KB

PDF
566 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon