Skip to main content

Mae amcanestyniadau aelwydydd yn rhoi amcangyfrifon o nifer yr aelwydydd a'r mathau o aelwydydd ar gyfer awdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol.

Mae amcanestyniadau aelwydydd is-genedlaethol sy’n seiliedig ar 2018 yn rhoi syniad o nifer posibl yr aelwydydd a’u cyfansoddiad yn y dyfodol yng Nghymru ar gyfer y cyfnod 2018 i 2043.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 5050

Rhannu’r dudalen hon