Neidio i'r prif gynnwy

Mae amcanestyniadau aelwydydd yn rhoi amcangyfrifon o nifer yr aelwydydd a'r mathau o aelwydydd ar gyfer awdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol.

Gwall yn nata sy'n seiliedig ar 2018

Ddydd Llun 18 Mai 2020, cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) nodyn ar eu gwefan i roi gwybod i ddefnyddwyr eu bod wedi darganfod gwall sydd yn effeithio ar amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol sy’n seiliedig ar 2018. Cyhoeddon nhw ddiweddariad ar eu gwefan ddydd Gwener 22 Mai yn nodi bod y gwall wedi ei achosi gan brosesu mudo rhwng Cymru a Lloegr yn anghywir, gan arwain at amcanestyniad poblogaeth canol-2028 oddeutu 65,000 yn rhy isel yng Nghymru, ac amcanestyniad poblogaeth oddeutu 65,000 yn rhy uchel yn Lloegr.

Cyhoeddodd yr ONS amcanestyniadau wedi eu cywiro ar gyfer Cymru ddydd Iau 11 Mehefin. Mae’r rhain hefyd ar gael ar ein tudalen ‘Amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol: sail-2018’.

Yn dilyn ymgynghori gyda’n grŵp arbenigol am y goblygiadau i’n cynnyrch ystadegol sydd yn seiliedig ar amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol sy’n seiliedig ar 2018, gwnaethom benderfynu tynnu’r allbynnau canlynol ar gyfer Cymru oddi ar ein gwefan.

  • amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol sy’n seiliedig ar 2018
  • amcanestyniadau aelwydydd awdurdodau lleol sy’n seiliedig ar 2018

Mae hyn yn cynnwys tynnu’r setiau data perthnasol oddi ar StatsCymru.

Byddwn yn darparu rhagor o fanylion am ein cynlluniau i ddisodli’r cynnyrch ystadegol hyn cyn gynted â phosibl.

Os ydych yn defnyddio amcanestyniadau cenedlaethol neu awdurdodau lleol ac os hoffech gyngor, cysylltwch â ni ar ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rhannu’r dudalen hon