Skip to main content

Mae amcanestyniadau aelwydydd yn rhoi amcangyfrifon o nifer yr aelwydydd a'r mathau o aelwydydd ar gyfer awdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae’r Prif Ystadegydd wedi cyhoeddi bod amcanestyniadau is-genedlaethol o’r boblogaeth sail-2017, oedd i’w cyhoeddi ddydd Iau 31 Hydref 2019, wedi eu gohirio mewn diweddariad ar y Blog Digidol a Data. Mae angen amcanestyniadau is-genedlaethol o’r boblogaeth i ddiweddaru amcanestyniadau is-genedlaethol o aelwydydd. O’r herwydd, mae amcanestyniadau is-genedlaethol o aelwydydd hefyd wedi eu gohirio. Byddwn yn cyhoeddi dyddiad pendant cyn gynted â phosibl, yn unol â’r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau.

Rhannu’r dudalen hon