Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad yn cynnig dadansoddiadau pellach o ganlyniadau’r amcanestyniadau aelwydydd diweddaraf ar gyfer awdurdodau lleol, gan gynnwys amrywiolion.

Gwall yn nata sy'n seiliedig ar 2018

Ddydd Llun 18 Mai 2020, cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) nodyn ar eu gwefan i roi gwybod i ddefnyddwyr eu bod wedi darganfod gwall sydd yn effeithio ar amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol sy’n seiliedig ar 2018. Mae’n effeithio yn bennaf ar fudo rhwng Cymru a Lloegr, a disgrifir y gwall fel un ‘mawr’. Bydd yr ONS yn disodli’r amcanestyniadau.

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn ymgysylltu â’n grŵp arbenigol am y goblygiadau i’n hamcanestyniadau poblogaeth awdurdod lleol sy’n seiliedig ar 2018ac ein hamcanestyniadau aelwydydd awdurdod lleol sy’n seiliedig ar 2018. Byddwn yn rhoi gwybod i’n defnyddwyr o’r camau y byddwn yn eu cymryd ynghylch yr amcanestyniadau hyn, a’n hamcangyfrifon o’r angen am dai, cyn gynted ag y bo modd.

Os ydych yn defnyddio amcanestyniadau cenedlaethol neu awdurdodau lleol ac os hoffech gyngor, cysylltwch â ni ar ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

 

Mae amcanestyniadau aelwydydd is-genedlaethol sy’n seiliedig ar 2018 yn rhoi syniad o nifer posibl yr aelwydydd a’u cyfansoddiad yn y dyfodol yng Nghymru ar gyfer y cyfnod 2018 i 2043.

Mae'r adroddiad hwn yn cynnig dadansoddiad pellach o'r amcanestyniadau hynny, gan gynnwys cymariaethau ag amcanestyniadau blaenorol.

Prif amcanestyniad

Yn ystod y cyfnod 2018 i 2028:

  • amcanestynnir y bydd cyfanswm nifer yr aelwydydd yng Nghymru oddeutu 1.40 miliwn o aelwydydd, cynnydd o 2.8% yn ystod y cyfnod
  • amcanestynnir y bydd nifer yr aelwydydd yn cynyddu yn y mwyafrif o awdurdodau lleol
  • yr awdurdodau lleol yr amcanestynnir y bydd nifer yr aelwydydd yn cynyddu fwyaf ydy Casnewydd (6.9%), Bro Morgannwg (6.6%) a Chaerdydd (5.0%)
  • amcanestynnir y bydd nifer yr aelwydydd yn lleihau mewn pump o’r 22 awdurdod lleol
  • yr awdurdodau lleol yr amcanestynnir y bydd nifer yr aelwydydd yn lleihau fwyaf ydy Ceredigion (4.8%), Ynys Môn a Wrecsam (0.7%)

Aelwydydd un-person

  • Amcanestynnir y bydd nifer yr aelwydydd un-person yn cynyddu.
  • Bydd aelwydydd un-person yn parhau i fod y math mwyaf cyffredin o aelwyd, gan gyfrif am 33.8% o’r holl aelwydydd yn 2028.
  • Amcanestynnir y bydd nifer yr aelwydydd un-person yn cynyddu ar gyfer y mwyafrif o’r grwpiau oedran erbyn 2028.
  • Gellir gweld peth o'r twf amcanestynedig mwyaf mewn aelwydydd un-person ar gyfer pobl 35 i 39 mlwydd oed a 40 i 44 mlwydd oed (i fyny 28.4% a 27.8% yn y drefn honno).

Poblogaeth aelwydydd preifat

  • Amcanestynnir y bydd poblogaeth aelwydydd preifat yn cynyddu yn y mwyafrif o’r awdurdodau lleol yng Nghymru.

Adroddiadau

Amcanestyniadau is-genedlaethol o aelwydydd (dadansoddiad pellach), sail-2018
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 512 KB

PDF
512 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rhannu’r dudalen hon