Mae’r amcanestyniadau sy'n seiliedig ar 2014 amcangyfrif nifer yr aelwydydd ac yn rhagdybio bod tueddiadau blaenorol ym maes genedigaethau, marwolaethau, a mudo yn parhau.

Yn gyffredinol, mae'r tybiaethau'n ymwneud â nifer aelodau'r gwahanol fathau o aelwydydd. Mae’r tybiaethau yn seiliedig ar dueddiadau yn y gorffennol ac yn amcanestyn niferoedd yr aelwydydd pe bai’r tueddiadau hyn yn parhau. Gan eu bod yn seiliedig ar dueddiadau maent yn llai sicr yn y tymor hir.

Pwyntiau Allweddol

  • Rhagwelir y bydd nifer yr aelwydydd yn cynyddu tua 140,000 i 1.47 miliwn erbyn 2039 (hynny yw, cynnydd o 10.5 y cant). 
  • Nifer yr aelwydydd yng Nghaerdydd sy'n rhoi'r cynnydd canrannol mwyaf ar gyfer awdurdodau lleol (sef cynnydd o 32 y cant). 
  • Rhagwelir y bydd gostyngiad o ddau y cant yn nifer yr aelwydydd ym Mhowys, ond mae'r amcanestyniadau'n dangos cynnydd hyd at 2026 ac yna gostyngiad wedi hynny hyd at 2039. 
  • Aelwyd un person yw'r math mwyaf cyffredin o aelwyd dros holl gyfnod yr amcanestyniad, a rhagwelir y bydd cynnydd o 27 y cant yn y math hwn o aelwyd erbyn 2039. 
  • Rhagwelir y bydd aelwydydd un person yn cynyddu o fod yn 31 y cant o'r holl aelwydydd i fod yn 36 y cant o'r holl aelwydydd. 
  • Rhagwelir y bydd maint cyfartalog aelwydydd yn gostwng o 2.29 person ym mhob aelwyd i 2.17 person ym mhob aelwyd. 
  • O gymharu â'r set ddiwethaf o amcanestyniadau aelwydydd, dim ond ychydig iawn o wahaniaeth a welir ar gyfer 2019. Ar ôl hynny, mae’r bwlch yn lledu, gyda'r gwahaniaeth yn 2031 ddau y cant yn is yn yr amcanestyniadau sy'n defnyddio 2014 fel blwyddyn sylfaen.
  • Gan ddefnyddio'r amrywiolion uchaf ac isaf, amcanestynir y bydd nifer yr aelwydydd yng Nghymru yn cynyddu rhwng 1.40 ac 1.44 miliwn erbyn 2029, sy'n wahaniaeth o 37,000 o aelwydydd.
  • Gan ddefnyddio’r cyfartaledd mudo dros ddeng mlynedd, amcanestynir y bydd nifer yr aelwydydd yn cynyddu i 1.45 erbyn 2029, a chan dybio na fydd unrhyw fudo amcanestynir y bydd y nifer yn gostwng i 1.40 miliwn.

Adroddiadau

Amcanestyniadau aelwydydd ar gyfer awdurdodau lleol, sail-2014
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099